Vi gör det
svåra enkelt

UCS Cyber Security -
din IT-säkerhetsspecialist

Vi erbjuder kundanpassade lösningar inom IT- och informationssäkerhet för att skydda er organisation. Vi arbetar aktivt med att minimera riskerna för att drabbas av dataintrång och cyberangrepp. Om det trots allt skulle ske eller har skett, hjälper vi till att minimera skadan, återställer system och får igång verksamheten igen. Vi säkrar din affärsverksamhet i en otrygg värld och gör det svåra enkelt.
<>
<Henrik Krohn>

Företagsledning

Henrik Krohn är VD på UCS Cyber Security. Han har lång erfarenhet från nyckelpositioner inom bland annat svensk IT- och försvarsindustri. Henrik har också militär bakgrund och är en erfaren risk- och säkerhetsanalytiker.

Partners

Vi arbetar med väletablerade leverantörer av mjuk- och hårdvara inom IT- och cybersäkerhet.

UCS Group -
företagarens bästa vän

<Vi inom UCS koncernen>
<Vi inom UCS koncernen>

UCS Group består av företag som tillhandahåller de tjänster varje små- och medelstor företagare behöver för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. I gruppen, som totalt har drygt 150 medarbetare, ingår:

Hårdvara för produktutveckling, konstruktion och produktion.
Helhetsleverantör inom IT. Drift, produkter, rådgivning och support.
Helhetsleverantör inom ekonomitjänster.
Strategisk rådgivning, beteendeförändring, coachning.
Med digitala lösningar underlättar vi företags arbetsprocesser.
Din partner för cybersäkerhet. Vi tryggar din affärsverksamhet i en otrygg värld.​