Vi gör det
svåra enkelt

UCS Cyber Security -
din IT-säkerhetsspecialist

Vi erbjuder kundanpassade lösningar inom IT- och informationssäkerhet för att skydda er organisation. Vi arbetar aktivt med att minimera riskerna för att drabbas av dataintrång och cyberangrepp. Om det trots allt skulle ske eller har skett, hjälper vi till att minimera skadan, återställer system och får igång verksamheten igen. Vi säkrar din affärsverksamhet i en otrygg värld och gör det svåra enkelt.
<Henrik Krohn>

Företagsledning

Henrik Krohn är VD på UCS Cyber Security. Han har lång erfarenhet från nyckelpositioner inom bland annat svensk IT- och försvarsindustri. Henrik har också militär bakgrund och är en erfaren risk- och säkerhetsanalytiker.

Vi bidrar ideelt till att stärka ungas kunskap inom IT-säkerhet

Cybersecurity Academy är ett initiativ startat av den ideella organisationen Unga Forskare. Initiativet syftar till att öka ungas kunskaper och intresse för IT-säkerhet. Förutom att förbereda unga inför ett digitalt vuxenliv – skapas också flera andra värden. Genom att vara delaktiga i initiativet vill vi på UCS Cyber Security inspirera unga att utforska sitt intresse för IT och teknik och skapa en nyfikenhet inför framtida möjligheter inom branschen. 

Som partnerföretag i initiativet bidrar vi med vår tid och expertis. Våra anställda håller föredrag i klassrum runt om i Sveriges skolor. Utöver detta skapar vårt engagemang även mervärde för våra anställda som får en extra värdefull och rolig arbetsuppgift – såväl som en arbetsplats att vara stolt över.

<Cybersäkerhet på schemat>

Partners

Vi arbetar med väletablerade leverantörer av mjuk- och hårdvara inom IT- och cybersäkerhet.

UCS Group -
företagarens bästa vän

<Vi inom UCS koncernen>
<Vi inom UCS koncernen>

UCS Group består av företag som tillhandahåller de tjänster varje små- och medelstor företagare behöver för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. I gruppen, som totalt har drygt 150 medarbetare, ingår:

Hårdvara för produktutveckling, konstruktion och produktion.
Helhetsleverantör inom IT. Drift, produkter, rådgivning och support.
Helhetsleverantör inom ekonomitjänster.
Strategisk rådgivning, beteendeförändring, coachning.
Med digitala lösningar underlättar vi företags arbetsprocesser.
Din partner för cybersäkerhet. Vi tryggar din affärsverksamhet i en otrygg värld.​