Awarenessträning

Stärk den mänskliga brandväggen i din organisation mot bedrägerier och andra typer av IT-relaterade hot

Kontinuerlig träning och repetition

Hur ofta utbildar ni er personal i IT-säkerhet? De flesta säkerhetsexperter är överens om att utbildning av anställda är en av de viktigaste komponenterna
i en organisations IT-säkerhetsarbete. Men med snabb teknikutveckling och ständigt föränderliga hot så har det fram tills nyligen varit både svårt och tidskrävande att genomföra effektiva säkerhetsutbildningar för alla anställda.

Våra interaktiva utbildningar omfattar allt från ransomware till säker surfning, och tillhandahåller kontinuerlig träning och repetition i ett utbildningsprogram som förser hela din organisation med rätt kunskap, i rätt tid.

 

Simulerade attacker

Nya hot och attacker sprids snabbt på Internet. Det som var aktuellt igår är gammalt idag. Därför uppdateras tjänsten kontinuerligt med nya utbildningar och tillhörande simuleringar baserade på dagsfärska attacker och hot.

För att göra simuleringarna mer realistiska anpassas de med hjälp av kundspecifik data, t.ex. namn på nyckelpersoner i verksamheten.

Med en enkel konfiguration laddas systemet med kundspecifik data som automatiskt anpassar utbildningsmaterial och simuleringar till varje organisations specifika miljö.

Intelligent utbildningsplattform

Tjänsten är helt molnbaserad och enkel att komma igång med. Vår utbildning når ut till alla deltagare där de befinner sig för tillfället och genomförs snabbt och enkelt i webbläsaren oavsett om det är via en dator eller mobiltelefon.

Det pedagogiska upplägget är framtaget av beteendevetare och psykologer, de har tillsammans med experter inom IT-säkerhet, kokat ner mängder av information och exempel i ett lättillgängligt utbildningsprogram.

Alla utbildningsmoduler bygger på konceptet mikroinlärning och är alltid kortfattade och relevanta. Det innebär i praktiken att en användare sällan behöver avsätta mer än 5 minuter för att genomföra enskilda moment.

Tydliga och mätbara resultat

Vår kundportal ger behöriga administratörer full insikt i alla träningsmoment. Där finns en logg som beskriver alla händelser i det aktuella utbildningsprogrammet för din organisation, t.ex. när simulerade attacker skickas ut, när användare klickar på skumma länkar och när de utfört och fått inbjudningar till utbildningar.

Deltagarnas respons på simulerade attacker, övningar, genomförda utbildningar, m.m vägs samman av en avancerad algoritm som beräknar både individuell och gemensam Awareness level inom tre områden:

Fraud – Phishing, BEC, Spoofing, Social Engineering etc.

Malware – Ransomware, Trojaner, Skript & Makron etc.

Behaviour – Fysisk säkerhet, lösenordshantering, Hantering av mobila enheter etc.

Stärk dina medarbetares säkerhetsmedvetenhet

Kontakta oss så genomför vi en demonstration av utbildningsplattformen och sätter upp ett testkonto så ni själva kan pröva på utbudet av kurser och simuleringar.