Konsulttjänster

Våra konsulter kan snabbt komma in och avlasta både operativt och strategiskt. Vårt fokus är alltid kvalitet och långsiktighet


Risk- och sårbarhetsanalys

Alla organisationer måste ta höjd för att hantera osäkerhet. Det kan vara av olika karaktär, dignitet och tidsförlopp. En RSA (risk- och sårbarhetsanalys) är ett första steg i en kedja för att bemöta osäkerhet, genom att kartlägga och reducera risker och sårbarheter förbättras förmågan att motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Att genomföra en RSA ger beslutsfattare och verksamhetsansvariga ett gediget beslutsunderlag för att bättre kunna prioritera och planera säkerhetsarbetet. 


CISO-as-a-service

Med CISO-as-a-service blir det möjligt även för små och medelstora företag att prioritera och genomföra IT-säkerhetsinitiativ utan att anställa en heltidsanställd resurs. Det ger rätt kompetens när det behövs, eftersom det gör det möjligt för kunden att använda olika cybersäkerhetsexperter, men alltid med samma samordningspunkt. Upplägget är flexibelt och kan växlas upp och ned beroende på behov.


Resurskonsulter
 

Våra konsulter har bland annat erfarenhet av projektledning, standardisering, compliancefrågor, utbildningar i informationssäkerhet och mycket annat. Vi utför även större uppdrag tillsammans
med våra systerbolag för att kunna hantera delar som spänner över flera angränsande områden
där vi kompletterar varandra. Exempelvis bygga upp en IT-infrastruktur med stort fokus på
säkerhet redan från början i stället för att låta det vara något som byggs på retroaktivt.
 


Penetrationstest

Då de fundamentala säkerhetsåtgärderna är på plats kan nästa steg vara att utföra ett penetrationstest. Det är en effektiv metod för att identifiera säkerhetsbrister i ett system eller miljö. En specialist försöker att penetrera aktuellt objekt och identifierar sårbarheter och felkonfigurationer innan en extern aktör med dåliga intentioner gör precis detsamma. Fynden levereras med skriftlig och muntlig rapport tillsammans med rekommenderade åtgärder.